top of page
Organiske rødbeter

Hvorfor en stor satsning?

Om oss

Innlandet er Norges største landbruksfylke, i tillegg er vi et stort reiselivsfylke, vi har flest fritidsboliger og vi er store på matforedling.

 

Vi må bli mer bærekraftige og mer selvforsynt med mat.

De som besøker oss etterspør mer mat som kommer fra Innlandet. Vi har mange flinke regioner i Innlandet med gode produkter, flotte opplevelser og et godt omdømme.

 

Med samarbeid kan vi styrke hverandre, men dette samarbeidet må koordineres på tvers av geografi, etater og næringer.

Hvem er Matfylket Innlandet?

Matfylket Innlandet er et initiativ for å samle landbruket, reiselivet og matproduksjonen i Innlandet i et samarbeid for å bygge en sterk matregion. Målet er å samle og koordinere alle gode krefter.

 

Høsten 2021 ble det tatt et initiativ for å samle representanter for disse næringene, på organisasjonsnivå og enkeltvirksomheter. Det ble gjennomført 3 samlinger med over 100 deltagere som i fellesskap  utarbeidet 5 viktige satsingsområde. Det er et stort engasjement for å samle krefter i dette arbeidet.

I løpet av 2023 har dette blitt konsentrert ned til 3 områder: Rekruttering, Mat på Bordet og omdømmebygging.

21. desember 2022 bevilget Innlandet fylkeskommune kr. 1.575.000,- til etableringen av en langsiktig satsing. Målet er at vi innen den 1. mars 2024 skal ha klart hvordan vi skal løse dette, organisatorisk og økonomisk. Dette er ikke NOK ETT prosjekt!

 

Lillehammer-regionen vekst administrerer arbeidet, og Henning Holmbakken er engasjert som pådriver for arbeidet.

Hvem står bak Matfylket Innlandet?

Matfylket Innlandet er et initiativ fra flere enkeltpersoner som jobber innen landbruk, reiseliv og mat, og som gløder for at vi sammen skal kunne fremme landets største matfylke.

 

Arbeidsgruppen består av:

 • Vidar Haugen fra Visit Hamarregionen

 • Ane Ingeborg Sandnes fra Visit Kongsvingeregionen

 • Aase Sundvor fra Innlandet Bondelag

 • Liv Wilson fra Innlandet Fylkeskommune

 • Torunn Aas Taraldrud fra Mat fra Toten

 • Stian Nystrand fra Restaurant Elv

 • Turid Windjusveen Olsen fra Statsforvalteren I Innlandet

 • Anette Svastuen fra Gudbrandsdalsmat

 • Tone Ranheim fra Valdres Næringshage

 • Marit Evanger fra Rørosmat

 • Henning Holmbakken fra Lillehammer -Regionen Vekst

Samarbeid

Samarbeid er nøkkelen for å bygge Innlandet som matregion. Landbruksorganisasjonene, reiselivsselskapene, matnettverkene, enkeltbedrifter, Statsforvalter, fylkeskommune og Innovasjon Norge må jobbe sammen for å lykkes. Det ble utarbeidet en samarbeidserklæring i september 2022 som er overlevert Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

I løpet av 2023 skal alle relevante personer og virksomheter i Innlandet involveres på en eller annen måte. Innen 1. mars 2024 er målet å etablere en organisasjon som kan samordne denne satsingen. Den 16.09.22 overleverte vi en samarbeidserklæring til Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommue.

bottom of page