top of page

Strategi og Visjon

Strategi

I 2021 vedtok regjeringen strategien "Matnasjonen Norge" som du kan lese mere om ved å følge lenken. Matfylket Innlandet svarer på mange av de utfordringer strategien tar opp.

 

Innlandsstrategien 2020 - 2024 tar også opp mange av de samme temaene Matfylket Innlandet adresserer.

Visjon

Vår visjon er å gjøre Innlandet til det største matfylke med fokus på lokalmat for å støtte lokalsamfundet og informere forbrukene om hvordan de får tak i de gode lokale råvarene vi har her i Innlandet. 

Bærekraft

Innlandet har Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Vi har også en stor næringsmiddelproduksjon med komplette verdikjeder for mjølk, korn, potet og grønnsaker. Vi ønsker derfor at flere skal få øynene opp for de gode råvarer og produkter vi har her i Innlandet. Dersom folk blir flinkere til å kjøpe lokalproduserte varer kan dette være med på å skape en positiv effekt når det kommer til bærekraft og miljø. Vårt mål er at folk skal forstå den gode kvaliteten og de rene, gode produktene som produseres i Innlandet. 

 

Vi må jobbe for at flere skal innse hvilke fantastiske muligheter de har for å handle gode og rene produkter lokalt uten at det nødvendigvis koster for mye, og at det er mer bærekraftig for samfunnet vårt.

5 satsninger

Gjennom flere samlinger og prosesser har vi kommet frem til 5 viktige satsinger som må til for at Innlandet skal bli en ledende matregion.

kokk

Rekruttering

Rekruttering til mat- og reiselivsfagene - uten fagfolk, ingen matregion. 

Pumpkin Soup_edited.jpg

Lokalmat på bordet

Mat fra Innlandet på bordet - Vi kan alle bli flinkere til å kreve mat fra Innlandet når vi er vertskap. Her har det offentlige en rolle og forpliktelse.

gård

Utvikle matprodusentene

Utvikle matprodusentene - utvikle hele verdikjeden fra jord og fjøs til forbruker.

Ku og kalv

Omdømme

Profilere og bygge omdømme - gode historier er ingenting verdt om de ikke blir fortalt.

Folk på Food Market

Arrangements-utvikling

Arrangementsutvikling - Innlandet har 15 mat- og drikkefestivaler. Styrking av disse samt eventuelt nye møteplasser.

bottom of page