top of page
Innlandet Hjertet av MatNorge HVIT.png

Matfylket Innlandet-
Hjertet av matnorge

Norge Innlandet.png
  • Facebook
Hvorfor
Mønster_gul_bakgrunn-01.jpg
Mønster_gul_bakgrunn-01.jpg

Hvorfor en stor satsing?

Innlandet er Norges største landbruksfylke, vi er et stort reiselivsfylke, vi har flest fritidsboliger, vi er store på matforedling. Vi må bli mer bærekraftige og mer selvforsynt med mat. De som besøker oss etterspør mer mat som kommer fra Innlandet. Vi har mange flinke regioner i Innlandet med gode produkter, flotte opplevelser og et godt omdømme. Med samarbeid kan vi styrke hverandre, men dette samarbeidet må koordineres på tvers av geografi, etater og næringer.

I 2021 vedtok regjeringen strategien MATNASJONEN NORGE. Matfylket Innlandet svarer på mange av de utfordringer strategien tar opp. Innlandsstrategien 2020 - 2024 tar også opp mange av de samme temaene Matfylket Innlandet adresserer.

Mønster_blå_bakgrunn_logo-01.jpg
Mønster_blå_bakgrunn_logo-01.jpg
Innlandet_fylkeskommune_staaende_pos_RGB.png

Hva er Matfylket Innlandet?

Matfylket Innlandet er et initiativ for å samle landbruket, reiselivet og matproduksjonen i Innlandet i et samarbeid for å bygge en sterk matregion. Målet er å samle og koordinere alle gode krefter.

Høsten 2021 ble det tatt et initiativ for å samle representanter for disse næringene, på organisasjonsnivå og enkeltvirksomheter. Det er gjennomført 3 samlinger med over 100 deltagere som i fellesskap har utarbeidet 5 viktige satsingsområde. Det er et stort engasjement for å samle krefter i dette arbeidet.

21. desember 2022 bevilget Innlandet fylkeskommune kr. 1.575.000,- til etableringen av en langsiktig satsing. Dette er ikke NOK ETT prosjekt!

Lillehammer-regionen vekst administrerer arbeidet, og Henning Holmbakken er engasjert som pådriver for arbeidet.

Mønster_grønn_bakgrunn-01.jpg
Mønster_grønn_bakgrunn-01.jpg

Hvem står bak Matfylket Innlandet?

Matfylket Innlandet er et initiativ fra flere enkeltpersoner som jobber innen landbruk, reiseliv og mat, og som gløder for at vi sammen skal kunne fremme landets største matfylke. Arbeidsgruppen består av Kari Uglem (Visit Hamarregionen), Ane Ingeborg Sandnes (Visit Kongsvingeregionen), Elisabeth Gjems (Innlandet Bondelag), Liv Wilson (Innlandet Fylkeskommune), Bjørnhild Kihle (Mat fra Toten), Stian Nystrand (Restaurant Elv), Turid Windjusveen Olsen (Statsforvalteren I Innlandet), Anette Svastuen (Gudbrandsdalsmat), Tone Ranheim (Valdres Næringshage), Marit Evanger (Rørosmat) og Henning Holmbakken (Lillehammer -Regionen Vekst)

Mønster_blårød_bakgrunn-01.jpg
Mønster_blårød_bakgrunn-01.jpg

Samarbeid

Samarbeid er nøkkelen for å bygge Innlandet som matregion. Landbruksorganisasjonene, reiselivsselskapene, matnettverkene, enkeltbedrifter, Statsforvalter, fylkeskommune og Innovasjon Norge må jobbe sammen for å lykkes. Det ble utarbeidet en samarbeidserklæring i september 2022 som er overlevert Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

I løpet av 2023 skal alle relevante personer og virksomheter i Innlandet involveres på en eller annen måte.

Innen 1. mars 2024 er målet å etablere en organisasjon som kan samordne denne satsingen.

Den 16.09.22 overleverte vi er SAMARBEIDSERKLÆRING til Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommue.

Mønster_blågul_bakgrunn-01.jpg
Mønster_blågul_bakgrunn-01.jpg

5 Satsinger

Gjennom flere samlinger og prosesser har vi kommet frem til 5 viktige satsinger som må til for at Innlandet skal bli en ledende matregion:

  • Rekruttering til mat- og reiselivsfagene - uten fagfolk, ingen matregion. 

  • Mat fra Innlandet på bordet - Vi kan alle bli flinkere til å kreve mat fra Innlandet når vi er vertskap. Her har det offentlige en rolle og forpliktelse.

  • Utvikle matprodusentene - utvikle hele verdikjeden fra jord og fjøs til forbruker.

  • Profilere og bygge omdømme - gode historier er ingenting verdt om de ikke blir fortalt.

  • Arrangementsutvikling - Innlandet har 15 mat- og drikkefestivaler. Styrking av disse samt eventuelt nye møteplasser.

Det vil bli nedsatt 5 arbeidsgrupper som skal komme frem til hvilke KONKRETE tiltak som skal til for å styrke disse satsingene.

Potetsafari på Østre Toten
04:40
Skaslien Gjestgiveri
01:12

Opplev Matkulturen i Innlandet på film

Kontakt oss

Har du innspill til arbeidet eller ønsker å bidra?
Ikke nøl med å ta kontakt!

Henning Holmbakken

Lillehammer-regionen Vekst

hh@vekst.lillehammer.no
Tlf. 917 07 016

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Matfylket Innlandet?

bottom of page