top of page

Velkommen til Matfylket Innlandet

Matfylket Innlandet er et initiativ for å sette fokus på lokalmat i Innlandet. 

Vi ønsker å samle landbruket, reiselivet og matproduksjonen for å sammen bygge en sterk matregion. Med Innlandet som Norges største landbruksfylke og med mange fritidsboliger og mye reiseliv, har vi et ansvar når det kommer til bærekraft og for at vi skal bli mer selvforsynte innen mat. 

 

Ved hjelp av flere samlinger og prosesser har vi kommet frem til fem sentrale satsingsområder som må til for at Innlandet skal bli en ledende matregion. Hvert punkt krever fokus og arbeid slik at vi kan lykkes med å skape en helhetlig matregion. Du kan lese mer om hver av de fem satsingsområdene ved å trykke her

 

Vi er heldige som har så mange lidenskapelige fagfolk som brenner for det de driver med og vi ønsker å fremheve disse fagfolkene og deres bedrifter. 

Med et slikt samarbeid kan vi styrke hverandre på tvers av geografi, etater og næringer. Samarbeid er nøkkelen til å bygge Innlandet som matregion. 

 

Har du innspill eller ønsker å bidra til dette, så ikke nøl med å ta kontakt!

HVORFOR VELGE RESTAURANT- OG MATFAG?

bottom of page