top of page
Matfylket_illustrasjoner og bakgrunnsgrafikk_Matfylket alle grønn A_WEB3.jpg

Matfylket Innlandet

Hvorfor

Velkommen til Matfylket Innlandet

Matfylket Innlandet har som mål å øke bruken av maten vi produserer i Innlandet kommer på bordet i Innlandet, i offentlig sektor, i reiselivet og hos den enkelte forbruker. Klarer vi dette, legger vi også grunnlaget for å øke matproduksjonen og styrke landbruket.

Vi ønsker å samle landbruket, reiselivet og matproduksjonen for å sammen bygge en sterk matregion. Med Innlandet som Norges største landbruksfylke og med mange fritidsboliger og mye reiseliv, har vi et ansvar når det kommer til bærekraft og for at vi skal bli mer selvforsynte innen mat. Dette handler om verdiskaping, arbeidsplasser, beredskap, bosetting i hele fylket, kosthold og mye mer, og det handler ikke bare om lokalmat, men om hverdagsmat. Potetene vi spiser til daglig må kommer fra egen region, ikke være importert!

Vi har valgt å sette søkelys på to innsatsområder for å bidra til dette. For det første må vi styrke rekrutteringen til restaurant- og matfagene, først og fremst blant ungdom som skal inn i videregående utdanning. For det andre må det offentlige i større grad kjøpe inn mat fra egen region, til institusjoner og kantiner, samt kreve det samme i konferanser og møter. Våre gjester, turistene og fritidsboliginnbyggerne, ønsker mer lokalmat i butikk og på restauranter, og her har reiselivet en viktig rolle. De må både kjøpe lokalt og fortelle historien til sine gjester.

Matfylket Innlandet skal bidra til å synliggjøre de flinke matprodusentene og -foredlerne vi har, og de flinke serveringsstedene og hotellene. Vi skal bidra til samarbeid på tvers av næringer og regioner, og vi skal alltid jobbe i lag med andre aktører, både private og offentlige.

Innlandet fylke og Statsforvalteren i Innlandet har vært viktige bidragsytere til Matfylket Innlandet, og fylkeskommunen har bidratt økonomisk. Det er mange aktører i reiselivet, landbruket og matbransjen som har bidratt til at denne satsingen har kommet i gang.

 

Vi er heldige som har så mange lidenskapelige fagfolk som brenner for det de driver med og vi ønsker å fremheve disse fagfolkene og deres bedrifter. 

Med et slikt samarbeid kan vi styrke hverandre på tvers av geografi, etater og næringer. Samarbeid er nøkkelen til å bygge Innlandet som matregion. 

 

Har du innspill eller ønsker å bidra til dette, så ikke nøl med å ta kontakt!

Hvorfor velge restaurant og matfag?

bottom of page